Your browser does not support JavaScript!
公告:真理大學108學年度外國學生招生(申請入學)錄取名單

主 旨:真理108學年度秋季班外國學生招生(申請入學) 錄取學生名單

依 據:依本校108學年度秋季班外國學生招生簡章辦理。

公 告 事 項: 一、本校108學年度秋季外國學生招生(申請入學)成績業經評定,計錄取正取生21名,名單如下。

 

真理大學 108學年度秋季班外國學生招生錄取名單

 

 

系(所):台灣文學學系學士班 正取:3名

(姓名)TRAN LE YEN PHI                   (國籍)越南

        YANG MINH THU                     (國籍)越南

        LUU ANH HONG                      (國籍)越南

 

 

系(所):企業管理學系學士班 正取:1名

(姓名)LE TUAN MINH                      (國籍)越南

 

 

系(所):資訊管理學系學士班 正取:1名

(姓名)NISHIZATO KOKO 西里  誇子         (國籍)日本

 

 

系(所):觀光事業學系學士班 正取:6名

(姓名)PHAM DINH MAI ANH                 (國籍)越南

        DANG HUE VAN                      (國籍)越南

        TOKUMASU YUI德增 唯                (國籍) 日本 

        OSHIRO OZORA 大城 大空             (國籍) 日本

        HAYASHI YUKI林 優樹                (國籍) 日本

        OYAKAWA NENE 親川 寧月             (國籍) 日本

 

 

系(所):應用日語學系學士班 正取:2名

(姓名)SAITO KANON 齊藤 花音              (國籍)日本

        NGUYEN DINH NHAT                   (國籍)越南

 

 

系(所):英美語文學系學士班 正取:1名

(姓名)KISHIMOTO KANA 岸本 華奈           (國籍)日本 

 

 

系(所):國際貿易學系學士班 正取:1名

(姓名)NGUYEN TON NHAT TIEN                (國籍)越南

 

 

系(所):企業管理學系碩士班 正取:5名

(姓名)MARIA CELINA RIVAMONTE CARDENO      (國籍)菲律賓

MARY JOYCE BAUZON VILLAFLOR         (國籍)菲律賓

DO THI HUYEN                        (國籍)越南

NGUYEN NGOC THAO                    (國籍)越南

TRUONG ANH TAI                      (國籍)越南

 

 

系(所):觀光事業學系碩士班 正取:1名

(姓名)NGUYEN CAO HUU KHANG                 (國籍)越南

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼